INTERNACIONALNA SARADNJA

Izveštaji sa kongresa

 

FICE SRBIJA izveštaj 2005: Link

 

 

FICE SRBIJA izveštaj 2010: Link

 

 

FICE SRBIJA izveštaj 2006: Link

 

 

FICE SRBIJA izveštaj 2011: Link

 

 

Congress Fice 2013: Link

 

 

FICE SRBIJA izveštaj 2009: Link

 

 

FICE SRBIJA izveštaj 2012: Link

 
 
Federal Council of FICE Inter April 2014 Frankfurt

Federal Council of FICE Inter April 2014 Frankfurt