’’FICE SRBIJA’’ KAO UČESNIK NA 33. SVETSKOM KONGRESU ’’FICE INTERNATIONAL’’ Beč, 22. – 25. avgust 2016.

Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici ’’FICE Srbija” aktivno je učestvovalo na 33. Svetskom kongresu svoje matične organizacije, ”FICE INTERNATIONAL”, održanom u Beču od 22. do 25. avgusta 2016. godine. Kongresu je prisustvovalo više od 700 učesnika iz 60 zemalja, članica ”FICE INTERNATIONAL” i CYC (Children and Youth Care) mreže iz celog sveta.  Kongres sa nazivom ”Zajedno ka boljoj budućnosti za decu, mlade i porodice”, za glavnu temu imao je – podršku mladima koji napuštaju zaštitu.

Veliki broj profesionalaca koji u svojim zemljama direktno rade sa decom i mladima koji odrastaju u izvanporodičnom okruženju, kao i istraživača, univerzitetskih profesora, donosilaca odluka i eksperata različitih profila, izlagao je i učestvovao na četvorodnevnoj konferenciji organizovanoj na Fakultetu primenjenih nauka u Beču.

Tokom trajanja kongresa učesnici su mogli da čuju iskustva i da se upoznaju sa aktuelnim situacijama u sistemima društvene brige o deci i mladima (sa naglaskom na projekte i programe vezane za napuštanje zaštite) na više od 60 PANEL prezentacija, plenarnih izlaganja, interaktivnih radionica i poster prezentacija, koje su pripremili i vodili učesnici.

Predstavnici ”FICE Srbija” organizovali su PANEL prezentaciju sastavljenu od tri povezane celine koje sa različitih aspekata sagledavaju izazove u procesu napuštanja zaštite u Srbiji. Predstavljeni su rezultati nedavnog istraživanja o ličnim i faktorima okruženja koji doprinose pripremljenosti mladih za napuštanje zaštite, (Anita Burgund, asistent na Fakultetu političkih nauka – smer za socijalnu politiku i socijalni rad), iskustva u implementiranju usluge ojačavanja porodice – rana intervencija, prevencija institucionalizacije, u lokalnoj zajednici (Danica Kopanja, psiholog) i prezentaciju o značaju umrežavanja različitih subjekata unutar sistema socijalne zaštite, ali i drugih, srodnih sistema na svim nivoima, za adekvatnu socijalnu adaptaciju i integraciju mladih, koji se pripremaju za izlazak iz zaštite (Željka Burgund, predsednica FICE Srbija)

”Srpskom” PANELU prisustvovali su učesnici iz različitih zemalja iz regiona, Evrope i sveta, koji su zajedničkom vežbom o izazovima sopstvenog osamostaljivanja dali specifičan doprinos diskusiji i izgradnji novih pogleda na ključne faktore podrške mladima.

Paralelno sa kongresnim aktivnostima, odvijao se i Kamp mladih pod nazivom ”Budi promena”, BE THE CHANGE !!!, na kojem je učestvovalo i petoro mladih iz Srbije.

Mlade iz Srbije pratili su Dejana Savić, psiholog, internacionalni facilitator na Kampu mladih i Izabela Majoroš,  vaspitač iz Dnevnog centra za decu i roditelje, Temerin.

srpski PANEL na kongresu FICE INTERmladi i odrasli iz Srbije

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

You may also like...