FICE SRBIJA OTPOČELA JE REALIZACIJU PROJEKTA DNEVNI TRETMANSKI CENTAR ‘’IMPULS’’

Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici ‘’FICE Srbija’’ u partnerstvu sa svojom najvećom članicom – Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine iz Beograda, otpočela je realizaciju aktivnosti na projektu pod nazivom: DNEVNI TRETMANSKI CENTAR ‘’IMPULS’’, koji ima za cilj razvoj nove usluge u lokalnoj zajednici za porodice i decu najmlađeg uzrasta sa značajnim teškoćama u razvoju.

Projekat je otpočeo decembra 2013. godine i pripremna faza je obuhvatila uređenje prostora Dnevnog centra, obuku stručnjaka i volontera koji će se neposredno angažovati u radu sa decom i njihovim roditeljima, kao i promociju i senzibilizaciju stručne javnosti i građana o naporima za implementaciju i razvoj nove, nedostajuće usluge.

Tokom marta niz aktivnosti obeležilo je otpočinjanje realizacije projekta “IMPULS’’

Održano je više sastanaka sa predstavnicima roditeljskih udruženja, zainteresovanih strana u lokalnoj zajednici, predstavnika institucija i organizacija koje brinu o deci i mladima,regrutovanje kandidata (dece i njihovih porodicna koji bi koristili usluge DTC”IMPULS”),  a 13 marta2014.g. renovirani i opremljeni prostor Dnevnog centra, je u okviru pripreme za otpočinjanje aktivnosti,  obišao je i Gradski sekretar za socijalnu zaštitu, gospodin Nenad Matić.

Trajanje projekta je devet meseci, sa ciljem da se obezbede uslovi i za njegov nastavak i proveru kvaliteta , u narednoj razvojnoj fazi(pilotiranje same usluge) .

Projekat je finansiran od strane švajcarskog socijalnog servisa-Social Service International-Fondation Suisse, koji je do sada u više navrata pokazao razumevanje i dao podršku za razvoj usluga koje se tiču deinstitucionalizacije sistema brige o deci sa razvojnim smetnjama u Srbiji.

You may also like...