KAMP MLADIH NA 33. SVETSKOM KONGRESU FICE INTERNATIONAL Beč, 17. – 25. avgust 2016.

Grupa od petoro mladih iz institucija socijalne zaštite i sa porodičnog smeštaja iz Srbije, predstavljalo je svoju zemlju na Kampu mladih održanom u okviru 33. Svetskog kongres ’’FICE INTERNATIONAL’’ u Beču. Mladi, predstavnici ’’FICE Srbija’’ boravili su u Kampu mladih zajedno sa dva pratioca, Dejanom savić, psihologom iz Pančeva i Izabelom Majoroš, vaspitačicom iz Temerina, uz finansijsku podršku Erasmus + programa, kako bi dali svoj doprinos u izradi međunarodnih standarda koji se odnose na kvalitetnu socijalnu adaptaciju i integraciju mladih koji odrastaju izvan svojih porodica, po izlasku iz zaštite.

Na Kampu je uzelo učešća više od 60 mladih i 20 odraslih – vođa nacionalnih grupa, facilitatora međunarodnih grupa i članova organizacionog tima, iz ukupno 15 zemalja sveta sa 4 kontinenta, koji su zajedno doprineli da se zamišljeni program uspešno realizuje u pozitivnoj i bezbednoj atmosferi.

Slogan ’’Budi promena’’ (BE THE CHANGE) je inspirisao učesnike da osmisle i kroz pesmu, igru, kratki film i pozorišnu predstavu predstave najznačajnije faktore koji im omogućavaju veću ravnopravnost i poboljšavaju kvalitet socijalne adaptacije i integracije u momentu kada moraju da napuste sistem društvene brige o deci i mladima u svojim zemljama.

Podeljeni u pet međunarodnih grupa mladi su veoma otvoreno i sa puno poverenja govorili o sebi, svojoj prošlosti, planovima za budućnost, dobrim i manje dobrim stranama sistema socijalne zaštite u zemljama iz kojih dolaze. S mnogo pažnje slušali su jedni druge i pokušavali da objedine različita iskustva, uviđajući da u svetu postoje ogromne razlike kada se radi o podršci mladima koji napuštaju zaštitu.

Poseban napor su uložili kako bi iz mnoštva produkovanih sadržaja, potreba i ideja sačinili listu od 10 prioritetnih i veoma kompleksnih faktora koji su od presudnog značaja za njihovo dalje napredovanje, uključivanje u društvo i vođenje produktivnih života.

Mladi su dva dana gostovali na 33. Svetskom kongresu FICE International i svojim javnim nastupom, kreativnim zastupanjem svojih prava, ideja i mišljenja uverili odrasle, koji brinu o njima i kreiraju programe podrške, da mogu da budu potpuno ravnopravni sagovornici, da znaju šta žele i da su upravo oni – MLADI – eksperti za oblast napuštanja zaštite.

10 standarda je uvršćeno u kongresnu Deklaraciju, a FICE INTERNATIONAL je preuzela obavezu da ove standarde predstavi i zastupa u svim zemljama, kako bi se ujednačili uslovi i povećale šanse za kvalitetnu socijalnu integraciju mladih koji u svojim zemljama napuštaju zaštitu.

Prilog: Kreirani Standardi za napuštanje zaštite

standardi za napustanje zastite

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

mladi i odrasli iz Srbijepriznanje predsednika FICE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

You may also like...