O ZASTUPNIKU UDRUŽENJA

 

ПОСЛОВНА БИОГРАФИЈА
zastupnik Udruzenja FICE SrbijaИме и презиме: Жељка Бургунд ,рођена 12.11.1958.г.у Тузли, БиХ

КОНТАКТ: Е-адреса: zeljka.burgund@sbb.rs

 

ОБЛАСТ, ПОЉЕ РАДА:

Социјална заштита-брига о деци и младима, брига о породици, локалне услуге

 

-менаџмент у социјалној заштити

-развој савремених социјалних услуга

-менаџмент у НВО сектору (имплементација модела породичне конференције)

-едукација у социјалној заштити

 

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:

 

 2005.                 положен стручни испит за рад у професији

(Факултет политичких наука у Београду)

 

1977-1981         академска диплома Универзитета у Београду,

Факултет политичких наука-Одсек за социјални рад и

социјалну  политику  звање дипл. социјални радник

                      

1973-1977         Гимназија у  Тузли, група за историју и књижевност

 

 

ДОДАТНО ОБРАЗОВАЊЕ:

 

 • Мастер тренер за обуку у иницирању породичне конференције, 2013.
 • Интернационални мастер тренер Програма ПРАЈД ,2012.
 • Тренер за обуку иницијатора породичне конференције, 2010.
 • Тренер за обуку независних координатора породичне конференције 2010.
 • Мастер тренер ПРАЈД програма за хранитељство и усвојење (Child Welfare Ligue of America, УСА модел,2007-2009.)
 • Иницијални тренинг за телефонске саветнике (УК модел,2005)
 • Менаџмент у социјалној заштити (МАТТ Consult,Netherlands,2004)
 • низ едукација у периоду 1983-2008.г. везаних за унапређење професионалних компетенција у области социјалне и дечије заштите

 

 

 

УПОТРЕБА СТРАНИХ ЈЕЗИКА:

 

 • Енглески,конверзацијски ниво
 • Италијански,средњи ниво
 • Језици бивших JУ република

 

 

ТРЕНУТНЕ ОДГОВОРНОСТИ:

 

Руководилац Националне дечије линије Србије(НАДЕЛСрбија) од 2007. www.zvecanska.org.rs; http://www.zvecanska.org.rs/linija.php;   www.decijalinijanadel.org

(при Центру за заштиту одојчади, деце и омладине, Звечанска 7.Београд)

 • Оснивач и председница Удружења стручњака за подршку деци и породици  “ФИЦЕ СРБИЈА” ,од 2003. www.ficesrbija.rs
 • Извршна директорка УдружењаУ кругу породице“, 2012.www.ukruguporodice.org
 • Члан извршног одбора међународне организације “FICE International-FICE EUROPE,2011.г.www.fice-inter.net,  2011.
 • Председница Управног одбора Задужбине Илије и Катице Ђукановић у Београду,2012.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ:

 

 • дипломирани  социјални радник од 1981.г.
 • више од 30 година искуства у области социјалнеи породичне заштите и институционалне заштите деце и младих у Србији
 • 15  година искуства у руковођењу у институцијама  и програмима у системудруштвене бриге о деци и породици у Србији
 • 12  година искуства у изградњи капацитета организација цивилног друштва
 • 10 година искуства на пословима едукатора/тренера у програмима обуке у соц.заштити
 • 5 година искуства у управљању организацијом социјалне заштите(Председница  Управног одбора   Центра за социјални рад града  Београда, 2009-2014.)www.gcsrbg.org

 

ПОСЕБНА ПРИЗНАЊА:

 

Добитница Прве републичке награде за ванредан допринос на унапређењу социјалне заштите у Републици Србији за 2012. годину

 

 

 

 

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ:

 

 • 2014. Мастер тренер у програму обуке за примену модела ПРАЈД у БЈР Македонији
 • 2014. Учесник у партнерским  пројектима ИАН И ФМИ подржаним од стране ЕУ фонд
 • 2013. Мастер тренер у програму обуке за примену модела ПРАЈДу Чешкој
 • 2013. Обука мастер тренера за примену модела ПРАЈД у Бугарској
 • 2012.-Тренинг за тренере Програма ПРАЈД- обука за хранитељство и усвојење, република Бугарска
 • 2007 – 2009 руководилац националног  пројекта ”Подршка реформи хранитељства у Србији”(МАТРА , пројекти који подржавају развој цивилног друштва земаља у транзицији)- интернационални ниво ФИЦЕ сарадње,Србија и Холандија
 • 2008 – 2011-  Руководилац  регионалног пројекта “Континуирано образовање професионалаца у институционалној заштити деце и младих у региону Југоисточне Европе”
 • 2006 Руководилац програма“Конференција младих ”Конгрес “ФИЦЕ Интернационал” Сарајево 2006.
 • 2000 – 2006.г. учесник,касније организатор конференција и дечјих кампова  у регионалном пројекту “Дијалог Југоисточна Европа “-носиоци пројекта ФИЦЕ Швајцарска и ФИЦЕ Холандија

 

Вештине  значајне за обављање пословних активности

 

 • Искуство у управљању пројектима и људским ресурсима
 • Комуникацијске вештине и коришћење савремених технологија у раду
 • Тренерске вештине
 • Организационе способности
 • Искуство у имплементацији иновативних пракси у области социјалне заштите
 • Креирање  и дизајнирање публикација и промотивних материјала

 

 • Вера и истрајност да се ствари могу променити и да се свет деце и младих који одрастају искључени може побољшати, уколико перманентнои тимски, као професионалци радимо на томе

 

ПОРОДИЧНИ СТАТУС:   Удата, двоје деце .