PROJEKAT “RODITELjSKI TELEFON” 0800 007 000

“FICE Srbija” u partnerstvu sa jednom od svojih najvećih članica, Centrom za zaštitu odojčadi dece i omladine iz Beograda, od 1.juna 2016. počinje realizaciju projekta “Roditeljski telefon”.

“Roditeljski telefon” je usluga telefonskog savetovanja za odrasle (roditelje i druge negovatelje), sa ciljem podrške odgovornom roditeljstvu, putem savetodavno-informativne i edukativne pomoći onima koji se jave  na besplatan poverljivi telefon 0800 007 000.

Ovaj projekat  je rezultat napora “FICE Srbija” i njenih članica da se odgovori na potrebe građana Srbije, uspostavljanjem nedostajućih usluga u lokalnoj zajednici (ovo je usluga na nacionalnom nivou), koje imaju za cilj da osnaže porodicu, podrže odgovorno roditeljstvo i pozitivno vaspitanje,  preveniraju sve vidove nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece u porodičnom kontekstu  i lokalnom okruženju.

Planira se da “Roditeljski telefon” prođe PILOT fazu u trajanju od 24 do 36 meseci, nakon čega bi kao celovita usluga trebalo da postane deo redovnog sistema podrške deci i porodici u Srbiji.

Ovaj projekat podržao je “TELEKOM Srbija” obezbeđivanjem tehničkih preduslova za realizaciju FPH servisa (besplatni broj),  tehničkom opremom i nameštajem za rad, kao i odgovarajućim softverom.

“Roditeljski telefon”, će u prvoj, razvojnoj fazi, biti  dostupna građanima 6 dana u nedelji (utorak-nedelja)u vremenu od 17 do 20 sati.

UNICEF, kancelarija u Srbiji, podržaće razvoj usluge u narednom periodu podrškom u obukama za razvoj kompetencija savetnika, dnevnom angažovanju, superviziji, promociji u javnosti, istraživanjima u vezi sa ovom vrstom podrške roditeljstvu, distribuciji  informativnih materijala itd.

Ministarstvo za rad,zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja daje punu podršku  razvoju telefonskog savetodavnog  servisa za građane (roditelje), koji ima za cilj unapređenje kvaliteta života porodice u celini, te će evaluacija projekta, tokom i nakon  faze pilotiranja pokazati potrebu za implementacijom  usluge u redovni sistem ponude za porodicu u Srbiji.

roditeljska linijaParents-Day-Clip-Art-6

You may also like...