SAJAM RAZMENE 2014!

-Najava događaja i poziv zainteresovanima-

Poštovani/e,

 

Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici “FICE Srbija” www.ficesrbija.rs , uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  Republike Srbije i ove godine organizuje jedinstveni događaj  predstavljanja svojih članica i njihovih potreba na SAJMU RAZMENE, , koji je po prvi put organizovan prošle godine, po ugledu na holandska pozitivna iskustva događaja pod nazivom  DONOR MARKET.

Ideja o Donatorskom sajmu,donor marketu ili sajmu razmene… potekla je od  članica “FICE Srbija”, ustanova za decu i mlade, kao i organizacija i programa koji svakodnevno brinu o njima, dakle onih koji su najbolje upoznati  sa njihovim  mogućnostima i potrebama, kao i potrebama  za razvojem lepeze nedostajućih usluga u oblasti društvene brige,  pre svega o deci i solidarnosti na nivou lokalnih zajednica.

S druge strane, uspešnost i kredibilitet kompanija odavno se više ne meri samo prodajom i profitom, već i stepenom dostignute svesti o značaju korporativne odgovornosti i filantropije. Povezivanje različitih društvenih sistema, razmena i saradnja među njima značajno utiču na sveukupan razvoj društva,što je ideja vodilja za razvoj ove inovativne prakse u socijalnoj zaštiti.

Jedinstvenost SAJMA RAZMENE ogleda se pre svega u tome, što to nije uobičajeni vid pružanja neophodne pomoći i doniranja osetljivim grupama stanovništva… Ovaj susret između ustanova  socijalne zaštite, sa jedne strane i biznis sektora Srbije, kao i fondacija i predstavnika ambasada,  sa druge strane, ima jasan cilj da se na principima razmene, uzajamnosti, ravnopravnosti i aktivne participacije svih učesnika, naprave partnerstva koja u budućnosti – dobrom  koordinacijom, mogu da dovedu do kontinuiranog napretka i podizanja nivoa kvaliteta života u sistemu društvene brige o deci,mladima, porodici i drugim ranjivim grupama.

Ako dođete

Upoznaćete se sa životima onih koji ne mogu u potpunosti da brinu o sebi, a koji se pripremaju da budu samostalni i ravnopravni članovi društva i kojima je šansa potrebna već sada!

Bićete u prilici da“usvojite” projekat  koji Vam se dopadne i da sa njegovim autorima sačinite konkretan dogovor o  načinu realizaciji podrške!   

Automatski dajete doprinos i čestvujete u osnaživanju ranjivih društvenih grupa i podizanju kvaliteta njihovih  života !

Smatrajte svojim novim uspehom osmehe na njihovim licima i budite ponosni zbog toga!

 

Prihvatite ’’poslovnu saradnju’’ sa onima koji će Vam za uzvrat  ponuditi svoje poverenje i staviti vas pred novi izazov!

 

SAJAM RAZMENE održaće se u beogradskom hotelu Crowne Plaza, 24.septembra 2014.g.u 13 sati

 

Elektronskom poštom potvrdite Vašu zainteresovanost za učešće na sajmu : ficesrbija@sbb.rs , nakon čega ćemo Vam dostaviti više detalja o događaju, kao i sajamski KATALOG.

 

Dođite, jer ZAJEDNO MOŽEMO BOLJE!!!

U ime izlagača

Željka Burgund, Predsednica „FICE SRBIJA“

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *