SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 7-9 maj 2015.

Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE SRBIJA“ obaveštava

 

 

Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici ’’FICE SRBIJA’’ www.ficesrbija.rs je u periodu od 7. do 9. maja 2015. godine domaćin redovnog godišnjeg sastanka Federalnog Saveta organizacije ’’FICE Internacional’’ www.fice-inter.net

 

U okviru trodnevnog skupa na kojem se razmatraju teme od značaja za koordinirani rad na ostvarivanju ciljeva i misije organizacije ove organizacije posvećene deci u riziku, osnovane daleke 1948.godine u Trogenu, Švajcarska, ali i unapređenju rada svake nacionalne sekcije, kojih ima u više od 30 zemalja u Evropi i svetu „FICE SRBIJA“, sa saradnicima iz „FICE Internacional“, a uz podršku kancelarije UNICEF –a u Srbiji, organizuje međunarodnu konferenciju pod nazivom

 

“Ka ostvarenju prava svakog deteta na život u porodici“

(RAZLIČITA ISKUSTVA U PREVENCIJI IZDVAJANJA DECE I MLADIH IZ NJIHOVIH PORODICA)

Fakultet politički nauka, Ul.Jove Ilića 165.

 

„Fice Srbija“, strukovno udruženje zaposlenih, prevashodno u domenu institucionlne brige o deci i mladima, posvećeno je poboljšanju kvaliteta života ove osetljive grupacije stanovništva, koja se usled širokog spektra porodične i socijalne problematike privremeno ili trajno nalazi izvan svojih porodica. Sa druge strane „FICE Srbija“ stalno radi na unapređenju profesionalnih kompetencija stručnjaka koji o deci i mladima brinu, podržavajući njihovo umrežavanje, razmenu iskustava i primera dobre prakse, uvođenjem novih i proverenih metodologija u radu kao i uspostavljanje nedostajućih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Članice udruženja su profesionalci iz institucija za decu i mlade (Domova za decu bez roditeljskog staranja, Zavoda za vaspitanje, Domova za brigu o deci i mladima sa smetnjama u razvoju, predstavnici Centara za socijalni rad, Centara za porodični smeštaj i usvojenje, specijalizovanih Prihvatilišta za žrtve zlostavljanja, kao i profesionalci koji uvode razvojne programe u lokalnim zajednicama u procesu deinstitucionalizacije…) ’’FICE Srbija’’ smatra sebe jezgrom za komunikaciju i umrežavanje stručnjaka kada se nađu u neposrednoj praksi u radu sa decom, vrlo često baš onih koje obrazuje Fakultet političkih nauka, pre svega Katedra za socijalnu politiku i socijalni rad. I Udruženju „FICE Srbija“ sa svojim članstvom, i nosiocima obrazovanja ovog stručnog profila profesionalaca u socijalnoj zaštiti je izuzetno važno da se na što bolji način pripreme one koji treba da rade, da odgovore na potrebe dece, mladih, ali i njihovih porodica, sa ciljem da se preduprede ili maksimalno umanje rizici koji neminovno proizilaze iz činjenice odvajanja dece od svojih najbližih i traumatskih iskustva koja prate taj proces, tada i kasnije tokom života .

Uz razumevanje i podršku UNICEF-a, koji takodje u svom fokusu ima najbolji interes dece i zaštitu nihovih prava, posebno prava na život u porodici,“FICE Srbija“ je uspela u nameri da domaćoj, pre svega stručnoj javnosti omogući direktan kontakt sa priznatim svetskim ekspertima i predavačima, u oblasti brige o deci, posebno onoj koji odrastaju uz rizike odsustva bioloških porodica.

Na konferenciji govore stručnjaci iz Sjedinjenih američkih Država, Južne Afrike, Australije, Azije i Južne Amerike i predstavljaju aktuelna iskustva i primere dobre prakse vezane za pružanje podrške deci i porodicama u riziku, sa naglaskom na prevenciji izdvajanja dece i mladih iz njihovih porodica i razvojem metodologija i usluga koje podržavaju avakav pristup u radu sa decom i porodicom

Konferenciju otvara Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, g. Laslo Čikoš, dobrodošlicu i uspešnu razmenu iskustava u ime Fakulteta će im poželi šef katedre za socijalnu politiku i socijalni rad Prof.dr Mira Lakićević, a Direktor UNICEFA, g. Mišel Sen Lo i predsednica FICE Internacional, Dašenka Kraleva, će iz perspektive misije organizacija na čijem su čelu prezentovati značaj ove teme.

 

Profesori i studenti Fakulteta političkih i humanističkih nauka, predstavnici prisutnih članica „FICE Internacional“ i ’’FICE Srbija’’ – institucije i organizacije socijalne zaštite iz Srbije, imaju priliku da na ovom jednodnevnom događaju, upriličenom povodom prisustva velikog broja eksperata iz oblasti rada sa decom i mladima u rezidencijalnom setingu iz celog sveta, obogate svoja profesionalna iskustva, dobiju aktuelne informacije vezane za izazove, prioritetne probleme, kao i programe podrške deci, mladima i njihovim porodicama u kriznim sitacijama, ili onih sa ozbiljnim rizicima od izdvajanja.

U svom obraćanju Državni sekretar Laslo Čikoš naglašava značaj ove manifestacije, koja se prvi put, u ovom sastavu i organizaciji,održava u Srbiji i daje punu podršku nastojanjima da se aktuelna praksa u sistemu socijalne zaštite obogati iskustvima drugih zemalja, ostvare mogućnosti za uspostavljanje novih partnerstava, kao i da se razmene informacije, publikacije, ishodi dobrih projekata, načini za moguću dalju saradnju itd.

UNICEF-a, kao i uvek sa pravom naglašava obavezu zemalja potpisnica za poštovanjem Konvecije o pravima dece, s naglaskom na pravo svakog deteta da živi u okviru svoje porodice. U tom smislu UNICEF podržava akcije i programe koji preveniraju izolaciju, institucionalizaciju i sve oblike diskriminacije nad decom i mladima i ubuduće će podržavati manifestacije i sve one organizacije i programe koji imaju za cilj podršku roditeljima i deci u cilju ostvarenja prava na život u porodici.

 

Predstavnica Fakulteta poltičkih nauka prof. Dr Mira Lakićević je istakla značaj prisustva kolega, eksperata iz celog sveta koji u direktnom kontaktu sa studentima i profesionalcima mogu da prenesu svoja naučna i praktična znanja. Izrazila je zainteresovanost za uspostavljanje kontinuirane saradnje sa naučnim institucijama iz drugih zemalja pri čemu je posebno naglasila programe koji se razvijaju na beogradskoj katedri za socijalnu politiku i socijalni rad, a koji svakako mogu da doprinesu unapređenju teorije i prakse socijalnog rada i u drugim državama.

Na samom kraju konferencije najavljen je Kongres „FICE Internacional“ koji će se sledeće godine održati u Beču, u periodu od 22 do 25 avgusta 2016.g.i na kojem se očekuje učešće mnogobrojnih eksperata iz naše zemlje.

 

 

Predsednica FICE Srbija,

Željka Burgund,

 

Beograd, 8 maj 2015.

You may also like...