URUČENO PRIZNANJE PREDSEDNICI „FICE SRBIJA“

URUČENA REPUBLIČKA NAGRADA PREDSEDNICI “FICE SRBIJA”

Na otvaranju Nacionalne konferencije”DANI SOCIJALNOG RADA”, u organizaciji Društva socijalnih radnika, sa partnerima Komorom socijalne zaštite i Udruženjem stručnih radnika Republike Srbije,

uručena je PRVA republička nagrada za vanredne doprinose na unapređenju socijalne zaštite Željki Burgund,socijalnom radniku iz Beograda,  Rukovodiocu Nacionalne dečije linije Srbije, osnivaču i Predsedniku Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici “FICE SRBIJA” i dugogodišnjem profesionalcu u oblasti socijalne zaštite i brige o deci i mladima u Srbiji.

Ovaj skup, podržan od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije  otvorio je Ministar Aleksandar Vulin  i zajedno sa mnogim kolegama i učesnicima, čestitao  gospođi Željki Burgund na dobijenom priznanju .

Predsednica  Udruženja „FICE SRBIJA“ je trećeg radnog dana skupa „DANI SOCIJALNOG RADA, predstavila kolegama model Porodične konferencije, kao metodologiju i inovativnu uslugu za podršku porodici u krizi.

You may also like...