Fice Srbija

Dobro došli u FICE SRBIJA

DOBRO DOŠLI

FICE SRBIJA

kids

“FICE Srbija” 2023. godine obeležava 20 godina aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom  planu

JUBILEJ FICE SRBIJA 19-21 septembar 2023.

19 septembar 2023. u 11.00  časova    
Svečana Skupština članica  Udruženja “FICE Srbija” Hotel N Beograd, ul.Bilećka 57.

19.septembar 2023. u 16.30  časova 
  Međunarodni susret predstavnika “FICE Srbija” i “FICE Internacional”, ul. Bilećka 57.

20.septembar 2023. u    9.30 časova

Jubilana Konferencija “FICE Srbija”- Fakultet političkih nauka u Beogradu, ul. Jove Ilića 165.

Naziv konferencije

 “Alternativna briga u XXI veku“ 

-razvoj politika i dobrih praksi za decu, mlade i porodice-

Fice Srbija

Naša misija

Misija „FICE SRBIJA“ je podrška deci i porodici,  razvoj profesionalnih kompetencija zaposlenih u domenu brige o deci i porodici, kao i razvoj socijalnih usluga i nedostajućih servisa za decu i porodicu u lokalnoj zajednici.

FICE Srbija

Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici

Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici FICE Srbija Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici“FICE SRBIJA“ osnovano je 13 avgusta 2003.g. na Zlatiboru kao nacionalna mreža institucija/organizacija – sa svojim zaposlenima, u oblasti institucionalne brige o deci i mladima u Srbiji. „FICE SRBIJA“ osnovana je uz podršku „FICE Internacional“, Udruženje stručnjaka za podršku deci i porodici FICE Srbija međunarodne mreže organizacija za brigu o deci i mladima sa 5 kontinenata.

Fice Srbija

Naše Aktivnosti

Stručni skupovi

Projekti

Regionalna saradnja

Publikacije

Internacionalna saradnja

Kampovi za mlade

Fice Srbija

Naša vizija

Vizija “FICE SRBIJA“ je bolji svet za decu, posebno onu koja odrastaju uz rizike odsustva prirodne porodice.

Fice Srbija

Naši ciljevi

  1. Podrška ostvarivanju najboljeg interesa dece 
  2. Zaštita prava dece i porodice 
  3. Podrška deci i mladima vanporodičnog vaspitanja 
  4. Podrška deci iz rizičnih grupa i njihovim porodicama 
  5. Podrška unapređenju profesionalnih kompetencija stručnjaka koji rade sa decom…

Fice Srbija

Naše članice

,,Kada se dete oseti voljeno, to je prvi momenat sreće!''

Don Bosko

Podržali su nas:

logo-ssiss-1
FiceDonoriEuroTranslate

Solverwp- WordPress Theme and Plugin